30/11/2014

Το RCR-Greece συμμετείχε στις 27 και 28 Νοεμβρίου στη Γενική Συνεδρίαση του "European Network of Research Integrity Offices" (ENRIO) που έγινε στο Άμστερνταμ.

Το RCR-Greece εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρό του. Μετά την παρουσιάση των στόχων του, του έργου του και των μελλοντικών του σχεδίων, το RCR-Greece έγινε δεκτό ως μέλος (Observer) του ENRIO.

19/7/2014

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ που έγινε στις 19/7/14 εκλέχθηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του ΕΔΥΔΕ:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φωτεινόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευφροσύνη Καλκάνη
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Τσάκος
Ταμίας: Χρήστος Καραγιάννης
Μέλος: Λάμπρος Οικονόμου

5/7/2014

Κατά τη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 5/7/14 με σκοπό την επιλογή μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 2014-2018 επιλέχθηκαν τα 5 μέλη του Δ.Σ. και τα 3 αναπληρωματικά τους με την παρακάτω σειρά:

1. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος 
2. Ευφροσύνη Καλκάνη 
3. Γεώργιος Τσάκος 
4. Χρήστος Καραγιάννης 
5. Λάμπρος Οικονόμου 
6. Παντελής Ρωμέσης 
7. Γεώργιος Τραντάκης 
8. Μαρία Χατζηαγγελίδου